ขนาดบรรจุสินค้า
 
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-301 30 L 21.00 36.00 48.00 1.5 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-304 30 L 26.00 30.00 48.00 1.7 kg.
03-305 30 L 26.00 30.00 48.00 1.7 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-310 30 L 28.00 36.50 39.50 1.7 kg.
03-311 30 L 28.00 36.50 39.50 1.5 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-312 30 L 28.00 36.50 39.50 1.7 kg.
03-313 30 L 28.00 36.50 39.50 1.5 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-314 30 L 28.00 36.50 39.50 1.7 kg.
03-315 30 L 28.00 36.50 39.50 1.5 kg.
  15 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250  
  โทร. 0-2328-7205-6 , 0-2328-7670-1 แฟกซ์ 0-2726-0293 E-Mail :sangthongchai@gmail.com  
    Copyright © 2009 By Sangthongchai All Right  Reserved