ขนาดบรรจุสินค้า
 
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-102 20 L 19.00 35.00 41.50 1.0 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-111-1 20 L 22.00 34.00 39.50 1.0 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-111-3 20 L 22.00 34.00 39.5 1.3 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-112 20 L 22.00 34.00 39.50 1.5 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-103 20 L 26.00 30.00 38.00 1.3 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-104 20 L 26.00 30.00 38.00 1.3 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-107 20 L 26.00 30.00 38.00 1.3 kg.
03-108 20 L 26.00 30.00 38.00 1.5 kg.
 
รหัส ขนาด กว้าง(cm) ยาว(cm) สูง(cm) น้ำหนัก สี
03-121 20 L 26.00 34.00 36.50 1.5 kg.
  15 ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250  
  โทร. 0-2328-7205-6 , 0-2328-7670-1 แฟกซ์ 0-2726-0293 E-Mail :sangthongchai@gmail.com  
    Copyright © 2009 By Sangthongchai All Right  Reserved